Utvecklingsverksamhet vid YA


Yrkesakademin i Österbotten driver en mångsidig och omfattande utvecklingsverksamhet. Verksamheten sker främst med extern finansiering i projektform och delvis i samarbete med andra aktörer.

Visionen Utbildning i världsklass innebär att vi ständigt söker utveckling och förbättring. Våra studerande ska få kompetenser för framtidens arbetsliv och samhälle och det innebär att vi kontinuerligt bör utvecklas och anpassa oss till omvärldens förändringar.

Vår utvecklingsverksamhet fokuserar på pedagogik och arbetslivssamarbete och har kopplingar till alla de branscher inom vilka vi utbildar.

Utvecklingsverksamheten inkluderar internationellt samarbete. Utvecklingsverksamheten stöds av bidrag från Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, EU:s olika fonder samt olika nationella fonder och stiftelser. Söker ni en samarbetspart för utvecklingsverksamhet så vänd er gärna till YA med olika idéer och initiativ.

Vi samarbetar redan i nuläget med en bred skara av samarbetsparter både nationellt och internationellt. Välkommen att kontakta oss!

Affärsutvecklingschef

Ann-Maj Björkell-Holm
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 044 750 3150

2

Personalens kunnande och välmående

2

Personliga kompetenser

1

Hållbar framtid

13

Lärmiljöer

111

YA! och pedagogiken

6

Integration

44

Internationellt

57

Arbets- och näringslivet

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.