Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2021
  • Avslutas
    31.12.2022

Kontakter:

Thomas Fant

Aktiv och välmående


Projektets målgrupp är alla studerande i samtliga Finlandssvenska yrkesskolor. Till projektets målgrupp hör även pedagoger och personal som arbetar i yrkesskolorna i nätverket. Idrottsföreningar och -organisationer är samarbetsparter och en indirekt målgrupp.

Projektets huvudmål är att främja studerandes fysiska och psykiska välbefnnande genomförebyggande verksamhet och tidigt ingripande. Projektet har tre delmål;

  1. Kartläggning av nuläget i projektnätverkets skolor och planering av fortsatta steg för att främja studerandes fysiska och psykiska hälsa. Vi kartlägger samtidigt befntliga nätverk och material från olika projekt och organisationer. Resultatet är en vägkarta för att gå vidare medprojektet.
  2. Främja studerandes fysiska och psykiska hälsa. Vi riktar merparten av projektverksamheten till att främja studerandes fysiska och psykiskavälbefnnande på gräsrotsnivå i vardagen. Vi tar i bruk och förankrar nya redskap, handböcker, informationsmaterial, videor, digitala applikationer och verksamhetsmodeller för rörelse och motion i vardagen.
  3. Förankra verksamheten hos hela personalen och förändring av verksamhetskulturen. Vi skapar en organisationskultur som på lång sikt främjar välmående för studerande och personal.
Partners
Yrkesinstitutet Prakticum (Ägare), Axxell, Folkhälsan Utbildning Ab och Optima
Finansiärer
Utbildningsstyrelsen

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.