Projekttid

  • Projektstart
    28.05.2012
  • Avslutas
    31.12.2013

Kontakter:

AnnChristine Söderlund

Aktivt lärande / Utvärdering och uppföljning 2


Fortsättningsprojekt. Anpassning och implementering av utvärderingsinstrumentet som utarbetades i det inledande projektet. Integrering av nyckelkompetenser skall stärkas samt entreprenöriella kompetenser som är centrala inom Aktivt lärande enligt YA:s pedagogiska program.


YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.