Projekttid

  • Projektstart
    01.04.2011
  • Avslutas
    30.06.2013

Kontakter:

AnnChristine Söderlund

Aktivt lärande


Undervisningspersonal

Målet med projektet är att utveckla lärarnas färdigheter att planera och genomföra examensdelar som tar till vara de nya examensgrundernas möjligheter till personlig tillämpning och individuella lärostigar (genom att fokusera på entreprenöriella kompetenser), samt att skapa nätverk som underlättar stadieövergångarna.


YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.