Projekttid

  • Projektstart
    01.11.2019
  • Avslutas
    31.03.2021

Kontakter:

Ann-Maj Björkell-Holm

Ambassadörer för yrkesutbildningen - Ammatillisen koulutuksen lähettiläät


I utvecklingsarbetet kommer vi att pilotera hur samarbete med influensers kan bidra till att yrkesutbildningen får ökad synlighet i sociala media, och till att yrkesutbildningens image blir mer korrekt och positiv. Influensers kommunicerar via sina egna profiler och kanaler i sociala medier. Med studerandeinfluensers inlägg ger vi synlighet för bl.a. yrkesutbildningens många alternativ, studier i vardagen, lärande i arbetslivet samt möjligheter till fortsatta studier.

Förväntade resultat är att målgruppen bättre känner till yrkesutbildningen och att de upplever yrkesutbildning som attraktiv, mångsidig och arbetslivsnära.  Målsättningen är också att få erfarenhet från samarbete med influensers, så att yrkesutbildningen framöver kan använda sig av nya intressanta kanaler för att nå målgruppen.

Partners
Utvecklingsarbetet genomförs i samarbete med Careeria (koordinator), Prakticum, Esedu och Gradia.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.