Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2012
  • Avslutas
    31.12.2013

Kontakter:

Björn Brännbacka, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tfn 044 750 3294

Ammattiosaajia omistajanvaihdoksiin – Kompetens för ägoskiften


De centrala målgrupperna i projektet är köpare och potentiella övertagare av små och medelstora företag, men också säljare och potentiella säljare, aktörer som verkar och stöder i processen, samt utbildningsanordnarnas personal.

Av de finländska små- och medelstora företagen kommer ca 27 % att stå inför ägoskiften de närmaste fem åren. I Österbotten är andelen ännu större. Många av företagen är familjeföretag där det inte finns en naturlig fortsättare.  Projektet Ammattiosaajia omistajanvaihdoksiin – Kompetens för ägoskiften är ett initiativ i andra stadiets Utvecklings- och serviceuppgift för arbetslivet (TYKE). Projektet koordineras av Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä och består av ett landsomfattande nätverk med 15 vuxenutbildningsorganisationer. Projektet förverkligas under 2012 – 2013.

Målsättning

  • Utveckla utbildningar och tjänster som stöder företagare som står i beråd att köpa eller sälja sitt företag. Utbildningarna kan även vara ämnade för aktörer som stöder och rådgiver personer och företag i ägoskiftesprocessen.
  • Utveckla kompetens hos utbildningsanordnarnas personal för att känna till de centrala frågorna i ägoskiftesprocessen, vilka aktörer som verkar och stöder i processen och specifikt i Österbotten samt kunna identifiera potentiella övertagare av företag bland studerande.
  • Fördjupa och utöka samarbetet och rollfördelningen i de nätverk som agerar i ägoskiftesfrågor nationellt och i Österbotten.
Finansiärer
Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen med 25 % av totalkostnaderna. Utbildningsanordnarna står för den resterande 75 % av finansieringen.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.