Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2024
  • Avslutas
    31.07.2025

Kontakter:

Ann-Maj Björkell-Holm

Ankarverksamhet vid YA och Vamia


Studerande och personal vid Yrkesakademin i Österbotten och Vamia.

I samband med att ankarverksamhet inleds i Vasa från och med år 2023 kommer YA och Vamia genom detta projekt att medverka i utvecklingsarbetet och skapa modeller för hur samarbetet mellan ankarteamet och andra stadiets yrkesutbildning ska genomföras.

Målsättningen är att stöda studerandes välmående och livssituation i syfte att förebygga eller avbryta studerandes problem med rusmedel, droger, våld och kriminalitet. 

Målsättningen är att vid projekttiden slut ha en modell för hur samarbetet mellan ankarteamet och YA respektive Vamia ska fungera. Modellen inkluderar handlingsplaner som piloterats under projektets gång. 

Partners
Vamia
Finansiärer
Utbildningsstyrelsen

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.