Projekttid

  • Projektstart
    01.02.2011
  • Avslutas
    30.06.2014

Kontakter:

Thomas Fant

Arbetslivssamverkan


Lärare, utbildare, studiehandledare, stöd- och handledningspersonal, yrkesmänniskor som deltar i undervisningen, bedömare och handledare vid arbetsplatserna samt övriga aktörer som bidrar till att utveckla samarbetet mellan arbetsliv och yrkesläroanstalt.

Projektet utvecklar yrkesutbildningen till att bli mera arbetslivsinriktad genom lärares arbetslivsperioder, utbildar totalt 250 st nya arbetsplatshandledare/bedömare, fortbildar arbetsplatshandledare/ bedömare. 

Arbetslivsperioden är 2-6 veckor med en av följande målsättning:

  1. Grundutbildar/fortbildar arbetsplatshandledare/bedömare
  2. Lärarna kartlägger sina utvecklingsbehov inför arbetslivsperioderna. Både substanskompetens och kunskaper om arbetsprocesser i förhållande till läroplanens, arbetslivets behov. Den enskilda lärarens kompetensbehov bör stärkas.
  3. En kartläggning av hur företag kan erbjuda en inlärningsplats som motsvarar läroplanernas innehåll
  4. Möjligheter till fortsatt samarbete kartläggs (underleverantörsarbeten, utnyttjande av experter)
Finansiärer
ESF / UBS

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.