Projekttid

  • Projektstart
    17.06.2020
  • Avslutas
    30.06.2022

Kontakter:

Ann-Maj Björkell-Holm, Christel Holmlund-Norrén

Bäst tillsammans! Yhdessä parasta!


Målgruppen i Bäst tillsammans! inom västra Finland är personal inom undervisnings-, utbildnings- samt arbetslivstjänster dvs. lärare, handledningspersonal, förmän, ledning och representanter för arbetslivet. Dessa är i nyckelställning i det vardagliga kompanjonskapet mellan utbildningsanordnaren och arbetslivet när det gäller utbildning som ordnas på en arbetsplats. Olika personalgrupper blir delaktiga i utvecklingsarbetet Bäst tillsammans! genom att YA i Bäst tillsammans! vidareutvecklar lotslärarverksamheten. Detta sker genom att två lotsar blir ansvariga för utvecklingen av lotslärarverksamheten och det kollegiala lärandet inom organisationen. Dessa lotsar fungerar också tillsammans med de övriga utsedda lotsarna som kollegialt stöd i vardagen i frågor som gäller PUK (Personlig utvecklingsplan för kunnandet), utbildnings- och läroavtalsverksamheten och att förverkliga enhetliga tjänsteprocesser av god kvalitet.

Projektet Bäst tillsammans! - västra Finland är första projektet i ett utvecklingspprogram för Kvalitet och jämlikhet inom yrkesutbildning och som pågår under åren 2020-2022. Bäst tillsammans! västa Finland ingår i ett nätverk av totalt 76 utbildningsanordnare i Finland.  Projektet koordineras nationellt av Tredu.

Projektet har tre huvudmål och för YA! betyder dessa:

1. Ökat samarbete mellan utbildningsanordnare genom kollegialt lärande

2. Säkerställa kvaliteten inom yrkesutbildningen genom kollegialt lärande - utveckling av lotslärarverksamheten vid YA!

3. Kundorienterad tjänsteprocess - utveckling av den personliga tillämpningen i utbildning som ordnas på en arbetsplats.

YA! vidareutvecklar nätverk med både utvecklingskompanjoner i arbetslivet, bland studerande och övriga intressentgruppen. Nätverket omfattar också övriga intressentgrupper och utbildningsanordnare. YA! ingår i det lokala nätverket "Kust-Österbotten". Genom dessa lokala nätverk kan arbetslivs- och näringslivets behov bättre beaktas.

Partners
I nätverket Bäst tillsammans! i Västra Finland som också koordineras av Tredu ingår totalt 26 utbildningsanordnare. I det lokala nätverket ingår förutom YA! Vamia, Optima, Sedu och Suomen Yrittäjäopisto. Sedu koordinerar det lokala nätverket
Finansiärer
Utbildningsstyrelsen delfinansierar projektet.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.