Projekttid

 • Projektstart
  01.01.2018
 • Avslutas
  31.12.2019

Kontakter:

Thomas Fant

Bästa DigiStöd


Personal, arbetslivsaktörer, utvecklare av nationella tjänster
 1. Utveckling av nationella beskrivningar/scheman över hur vi ska arbeta. Utveckla ett gemensamt kunddrivet tillvägagångssätt mellan jobb och utbildarens digitaliserade använda tjänster. Beskrivningar beskriver nationella och övergripande utformning.
 2. Förbättra användningen av utbildningsanordnarens resurser och skapa en gemensam beskrivning för nationella system och övergripande definition av beskrivningar/scheman.
 3. Säkerställa nationell driftskompabilitet. Beskrivningens kompabilitet med den övergripande programarkitekturen och med informationssystemen som finns tillgängliga för olika utbildningsanordnare.
 4. Skriva gemensamma beskrivningar för att inkludera ex. information, service och gränssnittsbeskrivningar samt definitioner.
 5.  I beskrivningarna beaktas säkerhetsbestämmelserna för dataöverföring
 6. Inkluderar beskrivningar av operativa processer och kontraktsmodeller av läroavtal och utbildningsavtal
 7. Testa användbarheten av beskrivningarna och göra nödvändiga förändringsåtgärder
 8. Planera och genomföra projektets genomförande nationellt
Partners
Ekami, Gradia, Helsingin kaupunki, Jedu, Keuda, Osoa (ägare), Salpaus, Sedu, YA, Ysao

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.