Projekttid

  • Projektstart
    12.12.2018
  • Avslutas
    31.03.2021

Kontakter:

Kenneth Heimdahl

Bästa ledarskap - Parasta johtamista


Målet är att utveckla ledningen av kompetensinriktning som en del av Yrkesakademins helhetsledning, vilket inbegriper att bygga upp/bibehålla kundrelationer, partnerskap och nätverk samt att leda partnerskap för studerande i en kontinuerligt föränderlig verksamhetsmiljö. Genom att utveckla verksamhetssätten och -kulturen med ett nytt sätt att leda, stärker vi kontinuerligt kvaliteten genom att fästa större uppmärksamhet vid utbildningens resultat och effekt. I utvecklingen ligger utgångspunkten i stärkandet av partnerskapet med studerande samt med arbets- och näringslivet. Målet är också att utveckla Yrkesakademins färdigheter i strategiskt och operativt ledarskap av en organisation i en föränderlig verksamhetsmiljö samt att stöda utvecklingen av verksamhetskulturen, så att den svarar mot dessa förändringar.

Partners
Projektet koordineras av Tredu och genomförs i samarbete med Gradia, Livia, Novida, Optima, Raseko, Salo, Sataedu, Sedu, Suomen yrittäjäopisto, Vamia och Winnova.
Finansiärer
Utvecklingsprojektet delfiansieras av Utbildningsstyrelsen.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.