Projekttid

  • Projektstart
    02.06.2015
  • Avslutas
    29.12.2016

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bästa möjliga handledning


Den stora målgruppen består av lärare, ansvarige handledare, speciallärare, stöd och handledningspersonal samt skolans ledning och utvecklingspersonal. Den mindre målgruppen består av studerande, studerandeförenings- och tutoraktiva.

Projektets målsättning är att

  1. Uppdatera handledningsplanen så att den motsvarar de krav, behov och den kvalitet som eftersträvas i och med den nya studerandevårdslagen och ibruktagandet av de reviderade examensgrunderna och utgående från UBSs kriterier för god handledning. Målet är att stöda åtgärder för att stärka genomströmningen och minska avbrottsprocenten inom våra skolor. Ett speciellt målområde i detta är studerandes delaktighet i form av studerandeförenings- och tutorverksamhet.
  2. Klargöra skillnaderna mellan handledning och studiehandledning genom att göra upp arbetsbeskrivningar och -modeller för de olika involverade parterna, utbilda personalen i användningen av dessa modeller.
Partners
Projektet är ett samprojekt. Som koordinator fungerar Optima och som samarbetsparter Kaustisen evankelinen opisto, Sedu, Kpedu och VAO
Finansiärer
Utbildningsstyrelsen

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.