Projekttid

  • Projektstart
    01.11.2018
  • Avslutas
    31.10.2021

Kontakter:

Kim Blåfield, 044 750 32 47, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Boden Live


Projektets målgrupp är primärproducenter, föreningar, organisationer och dylika aktörer som verkar på, eller för, landsbygden och dess utveckling.

Beskrivning: Namnet Boden Live ger en ledtråd när det kommer till verksamhetsutvecklingen och tjänsteutbudet inom projektet. Fotograferingar, filmningar och dokumentationer kompletteras med en tyngre betoning på direktsändningar och utvecklandet av en professionell plattform för dessa.

 
Partners
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur / YA! Yrkesakademin i Österbotten
Finansiärer
Landsbygdsprojektet Boden finansieras till 100 procent genom medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), kanaliserade genom Närings, trafik- och miljöcentralen i Österbotten.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.