Projekttid

  • Projektstart
    03.08.2015
  • Avslutas
    31.10.2018

Kontakter:

Kim Blåfield

Boden


Boden riktar sig i första hand till företagare på landsbygden och deras arbetskraft, men samarbetar även med andra projekt och producerar material för bland annat utbildare, elever, organisationer, föreningar och myndigheter.

Projektets målsättning är att

- främja utveckling och utbildning på landsbygden genom att skapa en informationsbank fylld av lärmöjligheter

- bli en central informationskanal och en träffpunkt för landsbygdens aktörer

Projektets verksamhet

Skapa en webbaserad plattform för landsbygdsnäringarna genom att bland annat erbjuda live-sändningar från seminarier, videomaterial från föreläsningar, kursmaterial online, reportage och information riktade till landsbygdens aktörer.

Samarbete

Landsbygdens aktörer, myndigheter, organisationer och andra landsbygdsprojekt engageras i projektet Boden för att uppnå målsättningarna och utveckla tjänster och verktyg som direkt bidrar till landsbygdsaktörernas aktivitet och verksamhet.

Till de organisationer Boden samarbetar tätt med hör NTM-centralen i Österbotten, Dynamo, ProAgria Lantbrukssällskapet, Österbottens svenska producentförbund, Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening, Aktion Österbotten och Skogscentralen.

Finansiärer
Landsbygdsprojektet Boden finansieras till 100 procent genom medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), kanaliserade genom Närings, trafik- och miljöcentralen i Österbotten.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.