Projekttid

  • Projektstart
    07.12.2015
  • Avslutas
    31.12.2016

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Botnia Quality


Lärare, utbildare, stöd- och handledningspersonal, utbildningschefer, ledningen/beslutsfattare, samarbetsnätverkets deltagare

Projektet har som mål att:

- Göra upp utvecklingsplaner utgående från det av UBS uppgjorda utvärderingsinstrumentens resultat (identifieringen av förbättringsmöjligheter och styrkor, uppgörande av utvecklingsplan, genomförande och uppföljning)

- Vidareutveckla och pilotera processen för intern revision, sprida info och goda erfarenheter gällande processerna kring den interna revisionen både internt och externt.

- Utveckla ett system för riskhanteringen i organisationen, som kan testas och efterhand förbättras (identifiering och hantering).

Partners
Optima fungerar som koordinator och VYI, VAKK och Folkhälsan utbildning som samarbetsparter
Finansiärer
Utbildningsstyrelsen delfinansierar utvecklingsprojektet

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.