Projekttid

  • Projektstart
    15.12.2016
  • Avslutas
    31.12.2017

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Botnia Quality 2.0


Projektets målgrupp är organisationernas personal, studerande och representanter för arbetslivet.

I utvecklingsprojektet jobbar vi mot att utveckla och implementera kvalitetsarbetet inom de deltagande samarbetsparterna. Projektets mål och aktiviteter delas in i 3 teman:

- Lärande på arbetsplats i olika former, samsyn mellan utbildare och arbetsplats

- Förstärka den interna kvalitetskulturen och

- Riskhantering

Partners
Optima, Vamia och Folkhälsan utbildning
Finansiärer
Utbildningsstyrelsen delfinansierar utvecklingsprojektet

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.