Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2021
  • Avslutas
    31.12.2024

Kontakter:

Henrik Ingo

Cirkulär ekonomi och digitalisering - hållbar utveckling för småföretagare


Småföretagare i Svenskfinland med intresse för hållbar utveckling och digitalisering.

Avgiftsfri kompetensutveckling för småföretagare med intresse för hållbarhet, cirkulär ekonomi och digitalisering. 
Målsättningen är att erbjuda kompetensutveckling för 
förståelse för cirkulär ekonomi
förenklat administrativt arbete
effektiviserad energianvändning 
hållbara affärsmodeller
och övrigt enligt målgruppens önskemål

Partners
Yrkeshögskolan Novia, Optima, Axxell
Finansiärer
Skols

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.