Projekttid

 • Projektstart
  01.06.2017
 • Avslutas
  31.05.2019

Kontakter:

Susanna Vestling och Johanna Svedström-Söderman

Coaching Competencies


YA:s studerande och personal.

Genom Erasmus+ KA102 projektet COACHING - Coaching Competencies and Routines for VET mobility väntas följande målsättningar nås:

 1. Stärkta kompetenser för personalen i deras handledande roll (coaching) i olika lärmiljöer samt ökad erfarenhet av erkännande av kunnande erhållet i annan lärmiljö enligt ECVET
 2. Ökad inlärning i olika lärmiljöer och stärkta nyckelkompetenser för studerande
 3. Ett stärkt partnersamarbete och ökad tillgång till IA- och jobbskuggningsplatser utomlands
 4. Stärkt tillämpning av ECVET-rutiner, som en kvalitetssäkrande åtgärd för att kunna trygga en kvalitativ inlärning i annan lärmiljö

Projektets huvudsakliga metod för att möta målsättningarna sker genom följande aktiviteter:

 1. kunskapsutbyte för personal i form av 1 veckas jobbskuggning eller 2-3 dagars studiebesök
 2. kompetensfrämjande IA-perioder om 4 veckor utomlands för studerande
 
Partners
CareMalta, MCAST-Malta College of arts, science and technology, Service Internship Consulting Malaga Spain, Europea Austria, Luso-Formatar, S.A Lisboa Portugal, ALFMED France, Baldergymnasiet Skellefteå, Anderstorpsgymnasiet Skellefteå.
Finansiärer
Erasmus+

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.