Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2022
  • Avslutas
    31.12.2023

Kontakter:

Kaj Ekroos

Dataspel Sydösterbotten


Målgruppen för spelet består av personer i alla åldersgrupper. I spelet kan ingå olika typer av utbildningspaket för både unga och vuxna. Även språkutbildning kan på ett intuitivt sätt ingå. Eftersom besök till olika kulturella platser samt även naturupplevelser ingår, lämpar sig spelet även för personer som endast vill ”gå runt” och uppleva attraktioner. Spelet skall också innehålla olika typer av problemlösning samt kanske skattsökning och äventyr och lämpar sig därför även för dem som söker ett mera traditionellt spel, men i hemmiljö.

Målet med detta projekt är att skapa ett datorspel där spelaren fritt kan ströva omkring i en virtuell version av städerna Närpes, Kaskö och Kristinestad.  Processen med att utveckla spelet ska integreras i undervisningen för mediastuderande vid YA:s enhet i Närpes.

 

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.