Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2021
  • Avslutas
    30.06.2022

Kontakter:

Thomas Fant

Delaktig och trygg


Projektets målgrupp är alla studerande i samtliga finlandssvenska yrkesskolor. Till projektets målgrupp hör även pedagoger och personal som arbetar i yrkesskolorna i nätverket. Inom projektet skapar vi samarbete med kommunala och tredje sektorns aktörer, samt samarbetar med andra projekt.

Projektets huvudmål är att stärka välbefinnandet, samhörigheten och delaktigheten för studerande i samtliga finlandssvenska yrkesskolor. Samtidigt vill vi skapa en gemenskap och förbättra samarbetet mellan studerandekårer från olika yrkesskolor för att skapa nätverk och öka möjligheterna för studerande att påverka och byta idéer på en nationell nivå.

Huvudmålet är att alla ska känna sig delaktig och trygg.

Partners
Yrkesinstitutet Prakticum (Ägare), Axxell, Folkhälsan Utbildning Ab och Optima
Finansiärer
Utbildningsstyrelsen

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.