Projekttid

 • Projektstart
  19.12.2022
 • Avslutas
  30.04.2025

Kontakter:

Maria Männikkö This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Delaktig och välmående tillsammans


Delaktig och välmående tillsammans jobbar med stärkandet av de studerandes möjlighet för deltagande och påverkan genom att

 • handledaren för studerandekårsstyrelsen får stöd av ett team av lärare/handledare, för att utveckla verksamheten i föreningsform vid YA:s alla fyra enheter
 • nya modeller och rutiner, som fokuserar på aktiviteter som främjar gemenskap och trivsel, förbättrad kommunikation och ökade påverkningsmöjligheter utvecklas
 • aktiviteter där samtliga fyra campus har verksamhet och möjlighet till deltagande och påverkan genom distansmöten utvecklas.
 • tematisk verksamhet som är branschöverskridande utvecklas
 • det är möjligt att medverka i det nätverk som skapas med studerandekårerna från andra skolor i nätverket
 • studerandes påverkningsmöjligheter och representation i läroanstaltens beslutande och rådgivande organ stärks och 
 • uppmärksamma var och ens ansvar och andel i samt möjlighet att påverka den miljö och kultur man verkar i.

Utvecklingsverksamheten ingår i temat Socialt hållbar yrkesutbildning. Det nätverk som koordinerar alla utvecklingsprojekt inom temat leds av WinNova under namnet Välitä - Visa Omtanke .

Partners
Axxell koordinerar utvecklingsverksamheten där förutom YA, Folkhälsan och Prakticum är partners.
Finansiärer
Utbildningsstyrelsen delfinansierar utvecklingsverksamheten.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.