Projekttid

 • Projektstart
  03.01.2022
 • Avslutas
  30.06.2024

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Digikunnig


Digitalt kunnande och ledning (digiosaava.fi) är en utvecklingshelhet, vars syfte är att öka kunnandet om digitalisering hos anordnare av yrkesutbildning.

Vårt mål för utvecklingsarbetet är att bli en organisation där vi effektivt och kundorienterat kan dra nytta av digital lär- och undervisningsteknologi. Vidare jobbar vi mot att bli en förnybar organisation där vi i vår verksamhetsmiljö kan ta emot de förändringar som digitaliseringen medför. 

Delområden i utvecklingsarbetet är tätt sammankopplade och stöder integrering av lärande och undervisning i organisationens pedagogiska och tekniska verksamhetssätt samt ledning av dessa i digitaliseringens vardag. 

Utvecklingsarbetet görs inom två teman:

1. Ledning och administration i praktiken, som riktas speciellt till skolledningen 

 • Digitaliseringen som en del av organsationens strategi, mål och uppgift 
 • Leda och utveckla personalens kunnande 
 • Utveckla digitala infrastrukturen 
 • Nätverkande – dela och samverka

2. Undervisning och lärande i praktiken samt lärmiljöer, riktas speciellt till undervisningspersonalen och stödtjänster för lärande  

 • Att leda pedagogisk undervisning och lärande 
 • Använda digitaliseringen i stöd, handledning och uppföljning av resultat 
 • Säkra och utveckla studerandes digitala kunnande 
 • Nyttja digitalt innehåll i undervisning och lärande 
Partners
Utvecklingsarbetet görs i ett nätverk bestående av 77 utbildningsanordnare. TTS Työtehoseura Ry står för koordineringen av utvecklingsarbetet och Yrkesakademin i Österbotten ansvarar för koordineringen på svenska.
Finansiärer
Undervisnings- och kulturministeriet delfinansierar utvecklingsarbetet.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.