Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2016
  • Avslutas
    30.04.2019

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Digital Horisont S20629


Personalen i de delaktiga utbildningsorganisationerna och företagen, experter i nätverket och studerande. Den indirekta målgruppen utgörs av arbetstagare med anknytning till projektverksamheten.

Genom detta utvecklingsprojekt får vi möjlighet att:

* fortsätta höja kompetensen och färdigheterna kring e-lärande och IKT i undervisning samt trendspana genom att läsa in vilka metoder och modeller som också i framtiden kan stöda ett aktivt och flexibelt lärande och bygga upp ett IKT-mentornätverk

* hitta modeller för hur öka personalens IKT kompetens och uppmuntra att blicka mot den digitala horisonten samt hur påvisa digital kompetens för att kunna tyda fortbildningsbehov som finns samt erbjuda personalen möjlighet att utveckla sina IKT-färdigheter och -kompetenser

* delta i benchmarkingbesök samt i konferens- och seminarieprogram i enlighet med projektgruppens planering och genomförande

Partners
Optima (koordinator) och Datero
Finansiärer
NTM-centralen i Mellersta Finland, utvecklingsprojektet delfinansieras med ESF medel

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.