Projekttid

  • Projektstart
    01.08.2021
  • Avslutas
    31.12.2023

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DigiVerkstaden – Lösningar för digitalt lärande i yrkesutbildningen S22656


Utbildningsanordnarens lärare, stöd och handledningspersonal samt övrig personal fungerar som målgrupp för insatserna. Den direkta målgruppen involveras i utvecklingsarbetet genom att de fungerar som målgrupp för piloteringsarbete, implementering, sprida goda erfarenheter via sitt deltagande i workshops, test-, handlednings-, inspirations- och diskussionstillfällen.

Projektets mål är att hitta och systematisera lösningar där fördjupat pedagogiskt kunnande och välutvecklade, systematiskt förhöjda digitala färdigheter är i fokus. Utvecklingsarbetet kommer därmed att fokuseras på:

  1. YA Lärmiljö – Utveckling mot ett digitalt ekosystem för lärande
  2. YA DigiLots – Lotsar med pedagogisk spetskompetens och digitalt kollegialt lärande i fokus
  3. YA Märkesverkstaden – Införande av kompetensmärken för att systematisera och synliggöra kompetensutveckling

DigiVerkstaden höjer kunnandet genom att systematisera pedagogiskt stöd för digitalt lärande samt genom att ge förutsättningar att möta nya utmaningar via bättre digitala kompetenser och färdigheter i ett föränderligt, globalt samhälle som präglats av Covid19 pandemin. Utvecklingsverksamheten stöder lärare och handledare i sin profession samt utvecklar deras kompetenser för att möta framtidens omväxlande utbildningsbehov. Dessutom skapas bättre förutsättningar för studerande att flexibelt och effektivt kunna genomföra sin utbildning och ta examen, vara redo för arbetslivet och de utmaningar som ett arbetsliv i förändring medför. För att stöda den pedagogiska verksamheten integreras välfungerande system som synliggör lärande både för lärare, handledare och studerande via en digital lärmiljö och kompetensmärken.

Finansiärer
Utvecklingsprojektet delfinansieras med ESF medel från NTM-centralen i Mellersta Finland, Konstsamfundet och Svenska kulturfonden.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.