Projekttid

 • Projektstart
  27.04.2020
 • Avslutas
  31.12.2020

Kontakter:

Christel Holmlund-Norrén

Distansundervisning nu!


Alla som är intresserade av och har behov av att genomföra och utveckla distansundervisning inom olika utbildningsstadier.

Med understödet av Undervisnings- och kulturministeriet översätter och sprids material i anslutning till distansundervisning. Under undantagsförhållandena våren 2020 har behovet av svensk- och även samiskspråkigt material ökat kraftigt på grund av coronaviruset.

Materialet som översätts är Etäopetuksen näytön paikka enligt wikibibliotekets innehåll 16.4.2020. Det översatta svenspråkiga materialet är publicerat på Distansundervisning nu - Wikibooks.

Innehåll

 1. Till läsaren
 2. Gemensamt för alla utbildningsstadier
 3. Grundläggande utbildning (klass 0-10)
 4. Andra stadiets utbildning (gymnasium och yrkesutbildning)
 5. Hösgkoleutbildning (yrkeshögskolor och universitet)
 6. Fria bildningen

Materialet i de länkar som ingår översätts inte. 

Materialet är också översatt till samiska och har spridits till målgruppen som använder samiska språket.

Partners
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Finansiärer
Projektet har fått bidrag från undervisnings- och kulturministeriet.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.