Projekttid

  • Projektstart
    01.02.2021
  • Avslutas
    30.06.2022

Kontakter:

Ann-Maj Björkell-Holm, Carina Storhannus

E-rekry


Projektets målsättning är att skapa ändamålsenliga digitala tjänster och aktiviteter för att sammanföra företag och arbetsgivare med arbetssökande och studerande. Behovet har uppkommit då digitala tjänster känns som det alltmer naturliga sättet för kontaktskapande, och då Corona-pandemin förstärker behovet av att utveckla digitala mötesplatser och tjänster. Kristinestads Näringslivscentral, Dynamo Närpes och Kaskö stad är samarbetspartner i projektet. 

Partners
Kristinestads Näringslivscentral, Dynamo Närpes och Kaskö stad.
Finansiärer
Österbottens förbund genom anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE),

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.