Projekttid

  • Projektstart
    20.08.2008
  • Avslutas
    31.12.2012

Kontakter:

Kontaktperson fram till oktober 2012: Johanna Backman, 044 750 3229, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

EDU-vuxen


EDU-vuxen är ett projekt som arbetar med att förbättra informationen, rådgivningen och vägledningen av vuxna på ett kundanpassat och träffsäkert sätt. Olika samarbetsformer över förvaltningsgränserna mellan arbetskraftsmyndigheterna och vuxenutbildningsfältet prövas och utvärderas i Svensk-Finland. 

Projektet som ägs och styrs från Arcada har en kontaktperson i Österbotten som fysiskt är placerad på YA! Hösten 2011 anordnar projektet Läroavtalsdagen 2011 och våren 2012 som en medarrangör av Vuxenutbildningskonferensen i Svensk-Finland 2012.

Finansiärer
ESF / ELY

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.