Projekttid

 • Projektstart
  01.01.2008
 • Avslutas
  31.10.2021

Kontakter:

Tomas Hansson, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Effektiv Produktion av Effektiva hus


Företag inom byggbranschen i sin helhet dvs förutom byggföretag även el- och vvs-företag. Planeringsbyråer, Utbildningssektorn med fokus på byggrelaterade utbildningslinjer, Fastighetsägare i behov av energibesparing

Projektet fokuserar på att ta fram en kostnadseffektiv huskonstruktion med hög energieffektivitet för småskalig hustillverkning. Målsättningen är att ta fram en helt ny automatiserad produktionsmetod för prefabricerade hus. Åtgärderna inom projektet är

 • Att ta fram en konstruktionstyp som är anpassad för automatiserad tillverkning.
 • Att hitta lämpliga råmaterial och komponenter
 • Att hitta lämpliga tillverkningsmaskiner
 • Att prova olika konstruktioner och tillverkningsmetoder Resultaten är
 • En slutrapport, en test-/lärmiljö och konstruktionsmodell som kan användas och tillämpas av entreprenörer inom byggbranschen
 • Ett demo hus som kan används som test labb till forskning om huskonstruktioner, material och produktionsmetoder Eftersom demohuset byggs vid Yrkesakademins enhet i Vasa av element monterade i en stålram kan enstaka element eller väggar bytas ut utan att riva hela huset. Det gör det möjligt att använda anläggningen till kontinuerlig utvärdering av olika väggkonstruktioner och isolationsmaterial.

 

Projektets partners:

Lunatone - Österrike
Clarus arkitekt - Sverige
RISE - Sverige
Chalmers - Sverige
EcoPro - Nederländerna
Ferroamp - Sverige
Fronius - Tyskland
Senergia - Sverige
Sensorcell - Finland
Europrofil - Sverige
Procons - Finland
Sprsun - Kina
Sunfactor - Danmark

Diverse lokala grossister

Finansiärer
ERUF Österbottens förbund, SÖFUK

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.