Projekttid

  • Projektstart
    01.03.2019
  • Avslutas
    31.03.2022

Kontakter:

Ann-Sofi Ljungqvist, projektledare. YA! Yrkesakademin i Österbotten, tfn 044-750 3220

EkoNu 3.0 – nya steg framåt för ekobranschen i Svenskfinland


Projekts huvudsakliga målgrupp är svenskspråkiga ekoproducenterna i Österbotten och Nyland. Projektet vänder sig även till ovan nämnda regioners primärproducenter, skogsägare, läroanstalter inom naturbruk, konsumenter, livsmedelsförädlare, offentliga måltidsservicen och indirekt till övriga inom ekologiska livsmedelskedjan t.ex. till handeln, restauranger, maskinförsäljare mm.

”EkoNu 3.0 – nya steg framåt för ekobranschen i Svenskfinland” är ett projekt vars syfte är att inspirera och väcka intresse för ekologisk produktion och produkter i den ekologiska livsmedelskedjan i Nyland och Österbotten genom bl.a. informationsförmedling. Projektets målsättning är också att bredda och utöka utbudet av ekologiska produkter i regionerna och arbeta för och medverka i nationella nätverk så att konsumtionen av inhemska ekoprodukter ökar i Finland. En annan målsättning är att höja kompetensen hos målgruppen så att konkurrenskraften och lönsamheten för ekologisk odling och produktion förbättras och stärks. Projektet strävar också till att väcka intresse för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, baserad på ekologiska principer. Projektets syfte är även att skapa och stärka samarbetsnätverk till stöd för utvecklingen av den ekologiska branschen. Projektets verksamhet innefattar följande åtgärdshelheter; informationsförmedling, demonstrationsodlingar, kunskaps- och kompetenshöjande temadagar, utvecklande av samarbete och startande av samarbetsringar samt samarbete med nationella aktörer inom den ekologiska näringen via Ruokasektorin koordinointihanke.

Partners
Yrkesakademin i Österbotten (YA!) är projektets ansökare och de bakomliggande organisationerna till projekt ” EkoNu 3.0 – nya steg framåt för ekobranschen i Svenskfinland” är Österbottens svenska producentförbund r.f., Nylands svenska producentförbund r.f. och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f.
Finansiärer
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten och Nyland / EUGFJ

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.