Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2016
  • Avslutas
    30.06.2018

Kontakter:

Jonna Grangärd

En bra start i Österbotten


Utveckla en gemensam verksamhetsmodell för främjande av integration i Österbotten. Nyanlända samt personer som i nuläget befinner sig utanför systemet

Delmål YA!:          

  • Utbilda samhälls- och hälsokommunikatörer som genomför inledande utbildning för nyanlända på deras egna modersmål
  • Utarbeta kartläggningsverktyg som komplement till redan befintliga verktyg för inledande kartläggning. Kartläggningsverktygen och modellen följer samma struktur som finska testipiste.eu

 

Österbottens förbunds infosida: https://www.obotnia.fi/finansiering/forbundets-egna-projekt/en-bra-start-i-osterbotten/

Partners
I projektet medverkar Vasa stad, Yrkesakademin i Österbotten, integrationsenheten i Jakobstadsnejden och Vörå kommun, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård samt samt Österbottens förbund. Projektägare: Österbottens förbund
Finansiärer
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland/ Europeiska socialfonden

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.