Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2015
  • Avslutas
    31.12.2015

Kontakter:

Björn Brännbacka, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tfn 044 750 3294

Energiakademin -pilot 2


Projektet riktar sig till exportföretagen och deras underleverantörer i Vasaregionen samt studerande vid Yrkesakademin i Österbotten.

Energiakademin – pilot 2 är ett delprojekt i ett landsomfattande utvecklingsprogram och nätverk bestående av utbildningsanordnare inom den grundläggande yrkesutbildningen. Den övergripande gemensamma målsättningen är att skapa nya, bestående samarbetsmodeller mellan yrkesutbildare och exportindustrin i Finland för att säkra tillgången på kompetent arbetskraft.

I Vasaregionen finns Norden ledande koncentration av energiteknologi med över 10 000 anställda. Över 70 % av företagens produktion och tjänster exporteras. Av Finlands totala energiteknologiexport kommer knappt 30 % från regionens företag.

Genom Energiakademi – pilot 2 fortsätter Yrkesakademin det arbete som utförts i programmets första skede att tillsammans med energiklustrets företag utveckla arbetet med flexibla lärstigar och samarbetsmodeller inom energiteknik.


YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.