Projekttid

  • Projektstart
    17.12.2015
  • Avslutas
    31.12.2016

Kontakter:

Björn Brännbacka, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tfn 044 750 3294

Energiakademin PRO


Energiindustrins exportföretag och deras underleverantörer, studerande, lärare, studiehandledare, stöd- och handledningspersonal samt förmän inom el-, metall och byggbranschen på YA.

Syftet med projektet är att inom YA implementera "Utbildningsstrategin för energiindustrin" i Vasaregionen. Strategins uppgift är att säkerställa energiindustrins framtida kompetensbehov.

  • Utveckla och arrangera flexibla perioder under vilka lärarna, studiehandledarna, stöd- och handledningspersonalen samt förmännen via kortare besök och arbetslivsperioder kan bekanta sig med de exportinriktade energiföretagen i Vasanejden och de kompetenser som företagen förutsätter och erbjuder.
  • Utveckla och arrangera ”Kunskapsmöten” inom el, metall- och byggbranscherna.
  • Fortsätta arbetet med webbportalen för Energiakademin.
  • Vidareutveckla Energiteknik – lärstigen. 
Finansiärer
Utbildningsstyrelsen

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.