Projekttid

  • Projektstart
    01.05.2011
  • Avslutas
    31.12.2014

Kontakter:

Kjell Langels, 050 361 53 26, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Energihus i praktiken


Yrkesakademin i Närpes bygger ett lågenergihus under tiden 1.5.2011-31.12.2014. De vill också sprida de kunskaper som de får under byggets gång åt alla som är intresserade.

Det kommer att byggas ett sk. passivhus d.v.s. ett hus som behöver verkligt lite energi för uppvärming. Det blir det första passivhuset som byggs i Österbotten och det första passivparhuset i Finland som certifieras.

Partners
Aalto Universitetet, Finnfoam, Isover, SPU
Finansiärer
ERUF / Österbottens förbund

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.