Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2022
  • Avslutas
    31.12.2022

Kontakter:

Christel Holmlund-Norrén

Enhetlig Arbetsplatshandledning


För den interna utvecklingsverksamheten är lärare vid YA målgruppen och för utvecklingen av OHJAAN.fi på svenska är de finlandssvenska utbildningsanordnarna målgruppen.

Yrkesakademin i Österbotten arbetar internt med att utveckla den introduktion och utbildning som arbetsplatshandledare och bedömare erbjuds utgående från nationellt material som upprätthålls av OHJAAN.fi-partnerskapsnätverket.

OHJAAN.fi erbjuder utbildningsanordnare en gemensam materialbank för utveckling av arbetsplatshandledarnas handlednings-och bedömningskompetens samt den nationella Handledning i lärandet i arbetslivet-webbutbildningen.

Nationella tjänster på svenska till arbetslivets arbetsplatshandledare och bedömare:

 
Partners
Under 2022 ingår i OHJAAN.fi partnerskapsnätverket 10 parter: Stadin AO (koordinator), Careeria, Gradia, Keuda, Kpedu, Live-säätiö, Omnia, Spesia, Tredu Yrkesakademin i Österbotten.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.