Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2023
  • Avslutas
    31.12.2023

Kontakter:

Christel Holmlund-Norren This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Enhetlig arbetsplatshandledning


Utvecklingsverksamheten strävar efter att erbjuda arbetsplatshandledare och bedömare enhetlig utbildning och handledning för sitt uppdrag som arbetsplatshandledare och bedömare. 

YA ingår i Ohjaan-nätverket som

  • upprätthåller och utvecklar webbplatsen Ohjaan.fi med material för både arbetsplatshandledare, bedömare samt utbildningsanordnarnas personal.
  • ordnar branschöverskridande utbildning för arbetsplatshandledare via självstudier och webbdiskussioner. 

YA erbjuder svenskspråkig HandledningsHJÄLP för arbetsplatshandledare runtom i Svenskfinland. 

Partners
18 utbildningsanordnare ingår i Ohjaan-nätverket där YA är svenskspråkig part.
Finansiärer
Undervisnings- och kulturministeriet

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.