Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2023
  • Avslutas
    31.12.2025

Kontakter:

Projektledare - Jonna Grangärd, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektarbetare - Melina Saari, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projektarbetare - Sofia Mitts-Björkblom, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ett välmående, socialt hållbart och interkulturellt arbetsliv i Österbotten


Målgrupperna för projektet är företag i Österbotten samt yrkesutbildningsarrangören Yrkesakademin i Österbotten.

Projektet bidrar till att utveckla ett välmående, socialt hållbart och interkulturellt arbetsliv i Österbotten. Utvecklingsarbete görs bland personal och studerande vid Yrkesakademin i Österbotten samt vid ett antal arbetsplatser som utvecklar mångkulturella arbetsgemenskaper.

Projektet utvecklar Yrkesakademin i Österbottens verksamhet med fokus på allas jämlika rätt till ett flexibelt och kontinuerligt lärande oavsett språklig och kulturell bakgrund. Projektet utvecklar modeller och material för personalens kompetenshöjning med målsättningen att stärka de studerandes beredskap att ingå i interkulturella arbetsgemenskaper.

Projektet stöder näringslivets behov i regionen genom att höja medvetenheten om fördelarna med en interkulturell arbetsgemenskap och genom att identifiera och öka kunnande om mångfald och delaktighet i arbetslivet. För de arbetsplatser som deltar i projektverksamheten resulterar projektet i en ökad kompetens och bättre beredskap att möta personer från andra kulturer och med andra modersmål, vilket kan vara en förutsättning för att rekrytera och behålla den arbetskraft man behöver. Projektet kan på så sätt bidra till att de medverkande arbetsplatserna har bättre möjligheter att utvecklas och växa.

Finansiärer
Europeiska Socialfonden, Svenska Kulturfonden

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.