Projekttid

  • Projektstart
    13.06.2011
  • Avslutas
    31.12.2012

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ett yrke - din möjlighet


Ungdomar i högstadieåldern eller var och en som är intresserad av en tydlig och uttömmande yrkesbeskrivning

Målet är att tillsammans med 2 andra svenskspråkiga yrkesutbildare synliggöra innebörden i 14 yrken genom ljud och rörliga bilder och marknadsföra dem via utbildningsanordnarnas websidor och sociala medier. Det producerade materialet är åtkomligt via nätet den i slutet av året 2012, vilket är en viktig tidpunkt med tanke på förestående studieval i högstadierna.


YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.