Projekttid

  • Projektstart
    05.04.2011
  • Avslutas
    30.06.2013

Kontakter:

Christel Holmlund-Norrén

Examensmästare 2012


Undervisningspersonal inom vuxenutbildning, administrativ personal, rektorer och arbetslivsrepresentanter

Målet med utbildningsprogrammet för examensmästare är att personer som är verksamma inom systemet med fristående examina genom ett eget aktivt arbete ska tillägna sig kunnande och färdigheter om anordnande av examenstillfällen och bedömning av yrkesskicklighet. 

Det är också viktigt att arbeta med kvalitetsutveckling eller ledning av examensverksamheten inom den bransch deltagarna representerar. Utbildningsprogrammet ska sporra utvecklingen, stöda och styra anordnandet av fristående examina. De personer som jobbar med bedömning och handledning ska också inspireras att utveckla sitt eget kunnande och sin kompetens inom vuxenutbildning. 

Projektet ska garantera tillgången på kompetenta svenskspråkiga examensmästare. Samarbetet mellan vuxenutbildning och arbetsliv ska intensifieras så att arbetslivets synpunkter beaktas i planeringen av vuxenutbildning.


YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.