Projekttid

  • Projektstart
    31.05.2016
  • Avslutas
    31.03.2018

Kontakter:

Christel Holmlund-Norrén

Examensmästarutbildning på Åland


Lärare, vuxenutbildningspersonal och arbetslivsrepresentanter

Examensmästarutbildning för lärare, vuxenutbildningspersonal och arbetslivsrepresentanter på Åland 2016-2018. Utbildningen förverkligas enligt det nationella utbildningsprogrammet för examensmästare, 25 sp.

I utbildningsprogrammet ingår tre delar:

  1. planering av anordnandet av en fristående examen, 8 sp
  2. anordnande av fristående examina enligt personlig tillämpning samt bedömning av kunnandet, 10 sp
  3. säkerställande av kvaliteten på examensverksamheten, 7 sp

Utbildningen sker i flerform och förverkligas genom utbildningsdagar, självstudier, redovisningar och presentationer.

Partners
Ålands Gymnasium

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.