Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2014
  • Avslutas
    31.12.2016

Kontakter:

Christel Holmlund-Norrén

Examensmästarutbildning på Åland


Lärare och vuxenutbildningspersonal

Examensmästarutbildning för personal vid Ålands yrkesgymnasium 2014-2016. Utbildningen förverkligas enligt det nationella utbildningsprogrammet för examensmästare, 25 sp från 2012 (3/440/2012).

I utbildningsprogrammet ingår tre delar:

  1. Planering av fristående examen, 8 sp
  2. Personlig tillämpning vid anordnande av fristående examen, 10 sp
  3. Kvalitetssäkring i verksamheten med fristående examina, 7sp

Utbildningen sker i flerform och förverkligas genom utbildningsdagar, självstudier, redovisningar och presentationer.

Partners
Ålands Gymnasium

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.