Projekttid

  • Projektstart
    01.02.2024
  • Avslutas
    31.12.2025

Kontakter:

Sofia Sundholm
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
040 523 8431

Filmpool Ostrobothnia


Projektet Filmpool Ostrobothnia är ett regionalt samarbetsprojekt mellan Yrkeshögskolan Novia, Yrkesakademin i Österbotten, Film i Österbotten r.f. och Finlandssvenskt Filmcentrum. Projektets huvudsakliga mål är att verka som ett nav för filmskapande i regionen och att på sikt förbättra förutsättningarna för att verka inom den audiovisuella branschen i Österbotten. Filmpool Ostrobothnia kommer att skapa förutsättningar för den lokala filmkonsten och det audiovisuella uttrycket genom att erbjuda fortbildning, workshops och mentorskap.

Projektet genomförs med stöd från EU:s landsbygdsfond.

Partners
Yrkesakademin i Österbotten, Yrkeshögskolan Novia, Film i Österbotten r.f., Finlandssvenskt Filmcentrum
Finansiärer
Aktion Österbotten Leader, EU:s landsbygdsfond, Svenska Kulturfonden

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.