Projektets försöksverksamhet är inriktad på ECVET processens olika skeden. Projektet producerar för ibruktagande nödvändiga verksamhets- och dokumentmallar. Det slutliga resultatet är en ECVET guide för finländska utbildningsanordnare och examenskommissionen.

Projektets sekundära mål:

  • Utvecklande av en modell för beskrivning och poängsättning baserat på EQF (kunskaper, färdigheter och kompetens)
  • Utvecklande av en bedömningsmodell som motsvarar ECVET systemet
  • En modell för erkännandeprocessen och dokumentering
  • Med tanke på ECVET processens kvalitetssäkring kartläggning av goda erfarenheter och modeller
  • Spridning av resultat