Projekttid

 • Projektstart
  01.01.2011
 • Avslutas
  31.12.2013

Kontakter:

Göran Östberg

Finnmet


De ca 300 metallföretag som ingår i det österbottniska metallklustret (Kristinestad - Kronoby och Kyrolandet)

De österbottniska metallföretagen har ett stort behov av att hitta nya beställare och huvudmän så att de kan utvecklas och växa. För att lyckas med detta krävs att företagen stärker sitt kunnande inom marknadsföring och försäljning, deltar aktivt i mässor samt business-to-business träffar och att rätta marknadsföringsverktygen används i företagen.

Finnmet Partners målsättning

 • Samordna och koordinera utvecklingsåtgärder för metallbranschen i Österbotten.
 • Klustret marknadsför de österbottniska metallföretagen via finnmet-portalen, www.finnmet.fi.
 • Presenterar företagen på mässor i Norden.
 • Ordnar och deltar i business-to-business möten och arrangerar informationstillfällen för att få nya huvudmän och beställare till företagen.
 • Branschens image och attraktionskraft ska höjas genom olika åtgärder för att trygga tillgången på kompetent arbetskraft framöver. Klustret koordinerar åtgärderna i samråd med utbildarna och företagen.
 • Genom klustrets verksamhet så optimeras och koordineras resurserna i landskapet så att företagen får maximal nytta av utvecklingsåtgärder och onödiga överlappningar undviks.
 • Näringslivsbolagens uppgift är att kontakta metallföretagen och kartlägga behovet av marknadsföring, försäljning, produktutveckling, mm. Näringslivsbolagen förmedlar vidare behovet av kompetensutveckling och utbildning till utbildarna i landskapet.
 • Utbildarnas roll är att planera och genomföra lämpliga åtgärder för att stärka företagens kunnande och konkurrenskraft framöver.

Vision: Österbottniska metallföretagen är attraktiva och konkurrenskraftiga samarbetsparters och leverantörer.

Partners
Dynamo, VASEK, Concordia, Merinova, VAKK, Optima, KPAKK

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.