Projekttid

 • Projektstart
  12.06.2012
 • Avslutas
  31.12.2013

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FLYT 2


Utvecklingsprojektet är en del av det nationella utvecklingsarbetet gällande effektivisering av genomströmningen och undvikande av avbrott inom yrkesutbildningen. Inom detta projekt jobbar vi med följande tema:

 1. Utveckling av förutseende och individuella verksamhetsmodeller inom studiehandledning och studerandevård
 2. Utveckling av pedagogiska lösningar och undervisningsarrangemang samt undervisningsarrangemangens flexibilitet i syfte att möjliggöra individuella studievägar och studier vid sidan av arbete
 3. Utveckling av verksamhetsmodeller för identifiering, erkännande och tillgodoräknande av tidigare förvärvat kunnande i syfte att förkorta studietiderna
 4. Utveckling av elevhemsverksamheten och stödjande av studerandenas fritidsverksamhet
 5. Utveckling av samarbetet med föräldrarna och familjerna

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.