Projekttid

  • Projektstart
    03.09.2013
  • Avslutas
    31.12.2014

Kontakter:

Harriet Bystedt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FLYT 3


Till projektets målgrupp hör studerande, studerandes vårdnadshavare, undervisningspersonal, planerings- och administrativ personal, personal inom studiehandledning, studerandevård och övriga stödfunktioner inom läroanstalten.

Projektet ingår som en del i den nationella effektiveringen av genomströmningen och motverkan av avbrott. Yrkesakademin jobbar med följande tyngdpunktsområden:

- Utveckling av förutseende och individuella verksamhetsmodeller inom studiehandledning och studerandevård.

- Utveckling av pedagogiska lösningar och undervisningsarrangemang samt undervisningsarrangemangens flexibilitet i syfte att möjliggöra individuella studievägar och studier vid sidan av arbete.

- Utveckling av internatsverksamheten och stödjande av studerandenas fritidsverksamhet.

- Övrig utveckling som främjar genomströmningen inom yrkesutbildningen

- Att främja genomströmningen och minska avbrotten genom lösnings- eller verksamhetsmodell, med vilken man försöker förbättra de studerandes aktiva delaktighet, välbefinnande och arbetsförmåga

Partners
Projektet genomförs i samarbete med Optima, Axxell, Inveon och Vasa yrkesinstitut.

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.