Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2018
  • Avslutas
    31.12.2019

Kontakter:

Thomas Fant

Förändringsledning 2020


Mellanchefer, lärare, övrig utbildningspersonal, studerande och arbetslivet
  1. Att förändra ledarskapet (individuellt och i grupp)
  2. Att leda verksamhetskulturen via digitala medier
  3. Att tydliggöra personalens delaktighet i den kunddrivna utbildningen
Partners
Axxell, Inveon, Optima (ägare), Yrkesinstitutet Prakticum, YA

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.