Projekttid

  • Projektstart
    26.03.2010
  • Avslutas
    31.12.2012

Kontakter:

Christel Holmlund-Norrén

Fortbildning för vuxenutbildare


Utveckling av verksamheten med fristående examina. Personalfortbildning i Svenskfinland 2010-2012 bestående av

  • Examensmästarens och vuxenutbildarens roll och ansvar 4 sp
  • Vuxenutbildningskonferens "Samverkan och mångfald inom yrkesutbildning"
  • Utvecklande av personliga studievägar 3 sp

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.