Projekttid

  • Projektstart
    20.03.2013
  • Avslutas
    31.12.2014

Kontakter:

Thomas Fant, projektkoordinator, tfn 050-407 00 50, e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fortify 2


Chefer/ledare, undervisande och handledande personal av olika kategorier

Projektets mål är att sammanföra branschfolk till utbildning i valda färdigheter under de övergripande ledorden kunskap
- behörighet - utveckling och därvid fokusera på:
- specifik branschkompetens och hållbart förhållningssätt i arbetet; läraren som      förebild och vägvisare
- lärarens olika roller och behov att uppdatera yrkeskompetensen inom egen         bransch
- uppgiften som arbetsplatshandledare
- inlärningsprocessen och inlärning i olika miljöer
- erkännande av kunnande
- självkunskap
Ytterligare skall projektet svara mot kraven på förändringar. Det skall främja bildandet, upprätthållandet och utvecklandet av nätverk och hållbar samverkan inom finlandssvensk yrkesutbildning.
Det kvantitativa målet är att nå 200 deltagare per utbildningsomgång (år). Resultatet från projektet synliggörs via projektets egen och respektive parters webbsida

Partners
Optima (fortbildningsprojektets ägare), YA! och VYI
Finansiärer
Utbildningsstyrelsen

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.