Projekttid

 • Projektstart
  01.01.2023
 • Avslutas
  30.06.2024

Kontakter:

Ann-Maj Björkell-Holm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Framåt med SSS (studier som stöder studiefärdigheterna)


Framåt med SSS ska i nätverk skapa en utbildningshelhet för studier som stöder studiefärdigheterna.

Utbildningshelhetens innehåll och mål ska

 • öka personalens kännedom om SSS
 • tillgodose den studerandes individuella behov

Utbildningshelheten publiceras på AOE.fi

Följande temaområden ingår

 1. Studiefärdigheter och livshantering  (Sedu ansvarig)
 2. Språk och kommunikation (TAI ansvarig)
 3. Språkmedvetenhet och klarspråk i yrkesstudierna (Tredu ansvarig)
 4. Arbetslivsfärdigheter samt digitala och matematiska färdigheter  (Kpedu ansvarig)
 5. Stödbehov och pedagogiska lösningar (SDO ansvarig)
 6. Verksamhetsmodeller för ordnande av SSS (Stadin AO ansvarig)

YA är svenskspråkig koordinator för Framåt med SSS.

Partners
Åbo stad är projektägare. Av de finlandssvenska yrkesutbildningsanordnarna deltar förutom YA, Axxell och Prakticum.
Finansiärer
Undervisnings- och kulturministeriet

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.