Projekttid

  • Projektstart
    01.01.2022
  • Avslutas
    31.12.2023

Kontakter:

Ann-Maj Björkell-Holm

Grön pilot


Anläggning av en naturstig i ett skogsområde nära Yrkesakademin i Gamla Vasa. Naturstigen skulle ha rastplats, skyltar med information om olika arter, samt en stig som är väl utmärkt och tillgänglig för alla, även rullstolsburna. Studerandefår utföra ett arbete som är ett konkret exempel på åtgärder som främjar gröna värden och hållbar utveckling.

Partners
Nätverket leds av VUOKSI Suurpohjan koulutuskuntayhtymä

YA Logo

Tfn: 06-324 2000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Yrkesakademin i Österbotten.
All rights reserved.